Nutuk PDF İndir Mustafa Kemal Atatürk

nutuk kitabı indir pdf + e pub
Nutuk İndir PDF + E-PUB

Nutuk herkesin bildiği, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ünlü kitabıdır. Gençlerimiz için tavsiyeleri, ülkesi adına yaptıkları devrimler ve kurtuluş mücadelesinin tüm detaylarını içeren Atamızın kendi kaleminden dökülmüş güzel bir kitaptır.

“Muhterem Efendiler, sizi, günlerce işgal eden, uzun ve teferruatlı beyanatım, en nihayet, mazi olmuş bir devrin hikâyesidir. Bunda, milletim için ve müstakbel evlâtlarımız için dikkat ve teyakkuzu davet edebilecek, bazı noktalar, tebarüz ettirebilmiş isem, kendimi bahtiyar addedeceğim.

Efendiler, bu beyanatımla, millî hayatı hitam bulmuş farz edilen büyük bir milletin; istiklâlini nasıl kazandığını ve ilim ve fennin en son esaslarına müstenit, millî ve asrî bir devleti, nasıl kurduğunu ifadeye çalıştım.

Bugün vâsıl olduğumuz netice, asırlardan beri çekilen millî musibetlerin intibahı ve bu aziz vatanın, her köşesini sulayan kanların bedelidir.

Bu neticeyi, Türk gençliğine emanet ediyorum”
-Mustafa Kemal Atatürk-